Projektering – Massekurve 1:20.000
Planen skal indeholde et længdeprofil og selve massekurven for strækningen, som regel vil målestoksforholdet passe med 1:20.000, men dette kan afviges. 

Udskriv excel-arket med mængderne. Det kan benyttes til at kontrollere ud fra det.  
I excel-arket vil også fremgå, hvor der er større mængder der eventuelt udsættes eller indbygges. Samt hvor mængderne kommer fra eller de skal flyttes til.
 • Opret et tegningsnummer i tegningsnummersystemet, filen skal have et 2000-nr (længeprofil mindre end 1:1000). Teksten fra tegningsnummersystemet er de Attributes som skrives i tegningshovedet.
Opret i ProjectWise under projektet i fase 4, en tom 2d-fil med Advanced Wizard. Filnavn er det tegningsnummer som der er oprettet i tegningsnummersystemetAdvanced wizard.png
 • I den tomme fil tilknyttes cellen "Massekurve" fra cellebiblioteket "proj.cel" Cellen droppes.
 • Fra OpenRoad skal leveres et længdeprofil i mål 1:500/1:20.000.
 • På længdeprofilet markeres entreprisegrænse, skærende veje og vandløb med teksthøjde=40.
 • I MicroStation Connect vælges VD Værktøjer – Importer Massekurve
Importer massekurve.png 
 • Vælg den aktuelle excel-fil fra det det rigtige direktorat.​
Vælg excel fil.png 
 • Vælg om det er en indbygnings- eller udsætningsmassekurve​
Indbygning_udsætning.png 
 • Nu får man en massekurve, der placeres i startstationen.​
Massekurve.png 
 • Der er indtegnet flytteafstande, men det vil oftest være nødvendigt at flytte rundt på
 • mængderne, så overskueligheden bliver bedre.
 • Massekurverne for ramper og skærende veje importeres på samme måde og placeres over 
 • massekurven for motorvejen.
 • Tilknyt med Level Manager dgnlib til Massekurven  - Massekurver.dgnlib
dgnlib.png
 • Tekst til massekurven, teksthøjde=40.
Tekst massekurve.png 
 • Afgravning og påfyldning skråskraveres med patterning, spacing=15, angle=45 og -45.​
Patterning.png 
 • Der placeres en tegningsramme med scale=20
 • Tegningen sendes til kontrol og godkendelse, hvilket ændrer stade til Publiceret.
 • Tegningen åbnes Read only, der dannes en pdf af tegningen, denne ligges i PDF mappen og PDF udtrækkets stade, ændres til Publiceret
Eksempel på Massekurve: PDF​

Eksempel på massekurve.png