Denne annotering skal aftales på projektet - er tænkt anvendt ved eksempel en forlægning af sti, hvor det er radier og ikke tracering som sådan der er relevant.

Desuden vil man også kunne annotere en kantstenslinje (2d) og dermed skabe afsætningsdata til et kantstensprojekt.

Annotering af radier