Autoværn projekteres i OpenRoads ved hjælp af costum linestyles.
Autoværn projekteres i sin egen selvstændige fil, og der anvendes projekterede vejmodeller som referencer. 
Autoværn skal projekteres som 3D linjer med længdeprofil, og forkant autoværn skal flugte med kronekant. Der er lavet costum linestyles for forskellige typer af autoværn (dobbelsidet, enkeltsidet, broautoværn mm.) så de projekterede 3D linjer vises som rummelige autoværn i den projekterede 3D model.
Det er vigtigt at de projekterede autoværnslinjer tildeles den korrekte feature definition. På den måde bliver der automatisk tilført både den korrekte costum linestyle samt Item Types som indeholder klassifikation og egenskabsdata for:
 • Længde
 • Styrkeklasse
 • Arbejdsbredde
 • Sikkerhedsklasse
Dette gør det muligt at foretages mængdeudtræk ved rapport udtræk fra Item Types i OpenRoads

Fremgangsmåde:
 • Opret en 2D model
 • Påsæt projekterede vejmodeller som reference
 • Isoler elementer som autoværnet skal projekteres ud fra, så som kronekanter, midter rabatter ect.
 • Brug OpenRoads horisontale offset værktøjer til at skabe linjer for autoværns elementer. Autoværnslinjer skal være featuredefineret korrect med feature definitions fra gruppen Linear/DK Equipment/Saftey_Barrier.
offset.png

 FD autoværn.png

 • Ved ned- og tilbageføringer projekteres længdeprofilet med alm. vertikale traceringsværktøjer.
 • Der oprettes automatisk 3D elementer for enkeltsidet autoværn, dobbeltsidet autoværn, broautoværn, overgangsstykker og påkørselsdæmpere.
 ATV_guide_1.pngATV_ende.png

 • NB vær opmærksom på diskontinuerte linjer i vejmodellen. Ved brug af værktøjet "Single Offset Entire Elementlaves der ikke automatisk mellemrum i diskontinuerte linjer. ​ Brug derimod "Single Offset Partial" og "Lock to start og End".​ Problemløsning ved manglende Feature definition

Hvis de ønskede feature definitions ikke er tilgægelige, kan dette f.eks. skyldes, at der arbejdes i en ældre model eller at feature definitons bibliotektet for autoværn er blevet opdateret. I dette tilfælde skal det lokale workspace på C-drevet opdateres. For at opdatere workspacet: Gå til Explorer-->OpenRoads Standards-->Højre klik på den aktive model--> klik på "Update standards From dgnlib"
update dgnlib.png 


Fritrumsprofil til clash detiction og tværsnit

Det er ikke muligt at lave clash detection eller snitte i 3D objketer, som er dannet ved costum linestyle. For at der kan tages højde for clash detection og visning af autoværn ved dynamisk tværsnit, skal der designes et fritrumsprofil som en lineær template som repræsenterer autoværnets ydre begrænsning. Dette gælder både septre under jorden samt den ydre begrænsning for autoværn over jorden. Der kan også laves et fritrumsprofil bag autoværnet, for at synliggøre arbejdsbredden samt for at kunne udføre kollsionskontrol i dette fritrum.
Fritrumsprofilet tegnes via "kasser", som skal have hver sin feature definitions fra gruppen Mesh/Clearnce profile.

OBS Indsættelsespunktet af fritrumsprofilet for enkeltsidet autoværn skal flugte med autoværnets forkant. For dobbeltsidet autoværn skal indsættelsespunktet være i midten.
autoværn template.PNG     autoværn dobbelt siddet template.PNG autoværn fritrum.PNG

​​​​​​​​​​
Mængdeudtræk

Display rules ved tegningsudtræk
​​​​