Opdateret 18.05.2022


Vejledning til EgenBackup af
arbejdsfiler i fagdata-mappen i ProjectWise


Højreklik på filen du vil tage backup af og vælg Properties, eller marker filen og tryk på mellemrumstasten på tastaturet

Vælg fanen ’Attributes’ og skriv en note omkring den fil du er ved at tage backup af (denne note kommer til at hænge på den gamle version af filen). Tryk ’Save’

pwfagdatabackup_1.png

Højreklik nu på filen igen og vælg Change state à EgenBackup àTryk Ja

pwfagdatabackup_2.png

Der er nu oprettet en ny version af filen, og filnoten fremgår af den gamle fil.

pwfagdatabackup_3.png 


OBS! 

Hvis man glemmer at skrive en filnote inden man prøver at lave en EgenBackup, vil man få en fejlmeddelelse. Så går man bare ind og laver en filnote som beskrevet ovenfor, og så virker det.

Vi har valgt, at man bliver tvunget til at skrive en filnote, da det er rigtig rart at have en tekst på, hvis man har brug for at finde tilbage.

Der arbejdes på, at filnoten bliver vist som en kolonne i ProjectWise, så man ikke skal lede i attributterne for filerne, for at finde teksten.

pwfagdatabackup_4.pngOg hvordan kommer jeg så tilbage til en gammel version?

Du kan få vist de gamle versioner ved at højreklikke hvor et sted i fil-området. 

Vælg som nedenfor "Vejdirektoratet" à Toggle show/hide document versions"

se versioner.png


Herefter skal du oprette en midlertidig mappe i PW (ikke på c-drevet), og kopier den version af filen du vil genskabe ind i den midlertidige mappe.

I eksemplet nedenfor kopieres version v01.2. til tmp-mappen. Brug "copy/paste" eller "copy-to" for at kopiere filen til den midlertidige mappe.

ZwX1TqYxGG.png

Du kan herefter udskifte den nyeste version til den eksporterede ved at "trykke space" på den nyeste fil i PW

Herefter kan du vælge "replace" og således udskifte gældende version med den version du netop har kopieret til tmp-mappen.

pwc_QMT14eS7TC.png