markovk.png"vd_markoverkørsel_CC" fra "vd_markovk_CC.dgnlib"

Cellen "vd_markoverkørsel_CCer en 3d celle, der giver et første bud på en markoverkørsel med asfaltlag indenfor kørebanekanterne. Cellen kan efterfølgende kan tværfald  tilpasses.
Der skal efterfølgende lægges en linear template på for skæring med terræn.

Cellen er konstrueret til at kunne klare en vilkårlig tilslutningsvinkel for markoverkørslens centerlinje.​

Når cellen placeres konstrueres der en surface svarende til det befæstet areal, ved at triangulere mellem kørebanekanterne. Denne surface er udgangspunkt for det surface template der som standard er indbygget i cellen. 

OBS! der kan forekomme problemer med cellens triangulering, som betyder at den laver en forkert overfla-de. Dette kan løses ved at rykke referencelinjen for markoverkørslens centerlinje væk fra den ønskede loka-tion og tilbage indtil trianguleringen ser ud som ønsket. En forkert triangulering, er altså ikke ensbetydende med, at cellen ikke virker, men bare at den lige skal rykkes frem og tilbage til den finder ud af at triangulere korrekt.​Forudsætninger

Kørebanekant gennemgående vej

Inden cellen indsættes anbefales det, at der laves en korridor med tilhørende template for primærvejen. Primærvejens korridor skal indeholde EOP da dette er en af to referencelinjer for cellen.

Alternativt kan cellen indsættes på en vilkårlig kørebanekant, såfremt at denne er defineret i 3D​

Overgangen mellem markoverkørslen og primærvejen er defineret af koten fra EOP

Dette er den ene referencelinje for cellen.

Centerlinje for markoverkørsel 

Centerlinjen for markoverkørslen placeres som en line (brug geometry), det er vigtigt at denne line skærer EOP for primærvejen. Cellen er konstrueret til at kunne klare en vilkårlig tilslutningsvinkel for markoverkørslens centerlinje.​

Referencelinjen for markoverkørslens centerlinje skal ikke optegnes i 3D, da længdeprofilet for markoverkørslen afhænger af koten for EOP.​

Denne linje er den anden referencelinje for cellen

 
Indstillinger:
Der kan efter indsættelse af cellen justeres på følgende parameter ligesom der skal tilføjes nogle elementer.

Når der ændres i cellens geometri efter placering, er det en fordel at slukke for 3D referencen, og gennemføre ændringerne i 2D viewet. Det gør det nemmere at ramme de rigtige elementer, når der skal laves ændringer.

Markoverkørslens længdefald

markovk_længdefald.pngMarkoverkørslens længdefald er som standard sat til 20 promille, svarende til den påkrævet hvilestrækning i vejreglerne. 

Denne kan ændres hvis det ønskes. 

Det gøres ved at klikke på cellens centerlinje -> properties ændre slope under slope by projection.


Markoverkørslens tværfald markovk_tværfald.pngMarkoverkørslens tværfald kan ændres så det passer til længdefaldet på primærvejen.

Som standard sættes tværfaldet til 0 når cellen indsættes.

Markoverkørslens tværfald ændres ved hjælp af de 2 kørebanekanter.
Der klikkes på den ene kørebanekant -> properties -> profile by projection.

Tværfaldet kan nu ændres for den ene halvdel af cellen, så det passer til længdefald på primærvejen. Dette gentages for den anden kørebanekant, og tværfaldet for den anden halvdel af cellen ændres​.

​Markoverkørslens bredde markovk_bredde.pngMarkoverkørslens bredde er som standard 3 meter, men denne kan ændres.
Dette gøres ved at klikke på kørebanekanten.

OBS! det er vigtigt at der klikkes på linjen "help_KBK_R" eller linjen "help_KBK_L", ellers kan forskydningen ikke ændres.

Ønskes der symmetrisk markoverkørsel omkring centerlinjen skal forskydningen for hhv venstre og højre kørebanekant være den samme.
​​Tilslutningskanternes radius markovk_radius.png

Tilslutningskanternes radius kan ændres uafhængigt af hinanden, ved at klikke på tilslutningskanten (KBK_H1 eller KBK_V1), og ændre radius.

​Surface template markovk_suftemp.pngDer er indbygget template for markoverkørslens befæstet areal, svarende til en 2-lags vejopbygning fra VDs standardbibliotek.


Dette template kan ændres såfremt cellens default template ikke repræsenterer den ønskede vejopbygning. For at redigere dit surface template tændes for 3D referencen i dit 2D view, dernæst klikkes på markoverkørslen og surface templatet kan ændres til et i dit itl bibliotek.

Ligeledes kan cellens surface template også slettes helt. På samme måde der vælges blot ikon med det røde kryds (Delete template). 

​Linear template ​Der kan tilføjes et linear template langs kørebanekant. Her skal der for hhv højre og venstre side ligges et linear template på KBK_H og KBK_H1 (højre KBK), eller KBK_V og KBK_V1 (venstre KBK).​
 
:
Opbygning af celle for markoverkørsel​
​​​​​
​​​​​​​​​​​​​