modelstandarden​ er beskrevet, at der med centerlinjen kan være et behov for at levere en "klippolygon" i centerlinjefagmodellen.

Dette skyldes, at der i "udstilling" af et vejprojekt på Vejkort kun skal vises centerlinje i det område projektet berører. 
Ligeledes vil klippolygonen blive brugt ved tegningsudtræk.
Eksempelvis i det område, hvor der anlægges ny vej eller hvor vejen udvides. 

For at undgå at klippe i centerlinjen, der anvendes til andre formål eksempelvis længdeprofilsudtræk, leveres istedet en lukket polygon.
Den leveres på DDA-laget: 
TC_R_---_Klip- (Administration-Ramme-Uspecificeret-Klipramme).

Det er vigtigt at det er en lukket polygon/closed shape, du laver. 
Og at den designes vinkelret på centerlinjen.

På vejkort vil kun blive "udstillet" den del af centerlinjen, der ligger indenfor klippolygonen.

VIDEO Sådan laver du en klippolygon
Video nedenfor viser hvordan du kan lave en sådan "klippolygon".​
  
​​​​​​​​​​​​