Overordnet proces
Her beskrives de overordnede skridt der skal til for at lave fagmodellen for færdigvej. De enkelte skridt er mere udførlig beskrevet i næste afsnit.
Der er valgt metoden 'Fence file'  til at generere fagmodellen. Fordelen ved metoden er bla., at der kan samles flere filer til én fagmodel. Samtidig har man en exportfil, som man laver sin fence fil fra, hvilket betyder, at indstillingerne med tilknyttede referencer samt tændt/slukkede lag gemmes, og det minimerer fejlrisikoen når modellen skal opdateres.

Første gang færdigvejsfagmodellen skal laves:
1. Åben korridorfilen og vælg den rigtige feature defintion
2. Opret en Exportfil
3. Lav en fencefile ud fra Exportfilen
4. Opret en ny fil under fagmodeller
5. Opdater fagmodellen med indhold fra fence filen
6. Map fagmodellen og tjek lag


Når den eksisterende færdigvejsfagmodel skal opdateres
1. Åben korridorfilen og vælg den rigtige feature defintion
2. Lav en fencefile ud fra Exportfilen
4. Opdater fagmodellen med indhold fra fence filen
6. Tjek lagTrin for trin vejledning

Sæt Featuredefinition for korridoren
For at sikre at de rigtige linjer og komponenter kommer med ud i fagmodellen, skal den eller de korridorfiler, som fagmodellen skal bestå af, åbnes og featuredefintionen for korridoren skal sættes til "Meshes, Linear and Components".
Dette er blandt andet for at sikre at f.eks. top- og bottommesh er slået til. Disse overflader skal andre fagområder bruge i deres videre arbejde - bl.a. afvanding og skilte.
Klik og hold curseren på en af korridorens  'konstruktionslinjer' --> vælg proporties --> sæt feature definition til "Meshes, Linear and Components" ved hjælp af drop down menuen.
Save settings (Ctrl + F) og tjek korridorfilen ind.

Opret exportfil 
OBS exportfilen skal oprettes som en 3D fil.
Hvis denne allerede er oprettet, springes dette trin over. Husk dog at tjekke om der er kommet nye lag til, som skal tændes i exportfilen.​
For hjælp til hvordan en fagdata fil oprettes: Opret ny fagdata fil ​
Filen navngives 99_Korridor_EXPORTFIL
 

Åbn Exportfilen.
Tilknyt de ønskede 3D modeller som referencer.
 

Sørg for at alle lag, komponenter og overflader er tændt, på nær eventuelle hjælpelag, som ikke skal være en del af fagmodellen.
Save settings (Ctrl + F).
Nu kan filen genbruges næste gang fagmodellen skal opdateres.


Lav fence file ud fra Exportfilen
I Exportfilen laves der et fence omkring de elementer, som ønskes medtaget i fagmodellen.
Vælg Drawing --> Fence Tools --> Place Fence
 

Herefter skal indholdet i fencet gemmes til en ny fil. Vælg 'Save Fence to File'
 

I den næste dialogboks vælger man navngivning og placering af den nye fil. Klik på de tre prikker.
.

Vælg 'No Wizard' og vælg et sted at placere filen + navngiv filen.
OBS dette er kun en midlertidig fil, som skal slettes efter fagmodellen er opdateret.
 

Klik Save og venstreklik én gang mere for at acceptere (se prompts).
Nu er der genereret en ny fil, med det ønskede indhold fra Exportfilen. Åben filen og kontroller at den er som den skal være.Opdater fagmodellen med indhold fra fence filen
Nu skal fagmodellen opdateres. 
Hvis der ikke allerede er oprettet en fagmodel, se her hvordan denne oprettes: Opret ny fagmodel​
Brows frem til fagmodellen i ProjectWise.
Send fagmodellen til Designstadiet. Dette gøres ved at højreklikke på filen --> Change state --> Til Design. Vælg ja til at ændre fagmodellen i dialogboksen.
 

Nu er der dannet en ny version af fagmodellen. Dvs. den gamle version af fagmodellen er gemt, men fremgår ikke af oversigten i ProjectWise medmindre man har tændt for visningen af gamle veresioner.
Den nye version af fagmodellen kan nu redigeres fordi filen ligger på Design stadiet.
Herefter højreklikkes der igen på fagmodellen --> Properties --> General --> Advanced --> Replace
Brows frem til den midlertidige fence file og klik save.
Denne handling vil udskifte indholdet af fagmodellen med indholdet af den midlertidige fence file. 
 


Åben fagmodellen og tjek at alt ser rigtigt ud. 
Tjek også at der er anvendt de rigtige lag. VD Utilities --> Lag og Maps --> Tjek VD lagstandardSluk for alle andre lag end breaklines for færdigvejen.
Se en oversigt over lagene i Modelstandarden her: Corridor for Roads and paths Vælg en vejtype og se lagene i PDF'en:


Årsagen til at det kun er breaklines for færdigvej, der skal være tændt er, at det er meget uoverskueligt for andre faggrupper, som skal anvende modellen, hvis alle lag, komponenter og overflader er tændt. Modsat er det også meget tidskrævende, hvis indholdet skal splittes op i flere fagmodeller, som alle skal opdateres hver gang der er en rettelse - risikoen for fejl er stor. 
I stedet skal de enkelte faggrupper selv lære at tænde for de overflader og komponenter de skal bruge.

Det forventes, at der arbejdes hen imod at oprette nogle Display styles, som de forskellige faggrupper kan anvende til at få vist det indhold, der er relevant for dem. Men indtil det arbejde er gjort, er dette metoden, der anvendes.

Første gang der lægges indhold i en fagmodel fil, skal filen mappes. Dette gøres samme sted som Tjek VD lagstandard:
VD utilities --> Lag og Maps --> Registrer i MAPS

Ved opdatering af fagmodellen, skal dette IKKE gøres igen medmindre udstrækningen er fagmodellen er blevet større end den netop erstattede fagmodel.
Tjek evt. i ProjectWise oversigten om filen er mappet.


VIGTIGT!  Husk at save settings
Luk filen og check den ind i ProjectWise.
Højreklik på filen --> Change state --> Foreløbig.

Den midlertidige fence file kan nu slettes.
​​​