Ind imellem opstår der en fejl, hvor OpenRoads kører i loop, og forsøger at åbne en fil, men ikke kan.
Fejlen kan se ud på nedenstående måde, hvor programmet står og skifter mellem disse billeder, mens den forsøger at åbne filen.
 

 

Fejlen vil typisk betyde, at filen er 'syg', og man vil derfor heller ikke kunne åbne andre filer, hvor den syge fil indgår som reference. Check derfor ALDRIG filen ind i ProjectWise, når den har kørt i loop. Free i stedet filen.
Der er endnu ingen klar årsag til hvorfor filen bliver syg i første omgang, men når skaden er sket, er der nogle handlingsmuligheder for at forsøge at redde filen.

Purge
Man kan forsøge at Purge. Enten kan man Purge Local Copy, eller Purge Workspace. Det gøres ved at højreklikke på filen og vælge Purge.
Purge Local Copy er den hurtigste proces. Her udskiftes den fil, som ProjectWise kopierer ud på C-drevet, med filen fra ProjectWise.
Purge Workspace tager lidt længere tid. Her opdateres hele workspacet.

Når purge processen er kørt, kan man forsøge at åbne filen igen.
 

​Genskabelse egen backup
Hvis ingen af disse ting virker, kan man håbe, at der er lavet en egenbackup af filen, som kan bruges i stedet. Så er løsningen at erstatte den 'syge' fil med en gammel version, som virker.
Dog kan man være uheldig, at noget arbejde i dette tilfælde er tabt.

For at kunne se gamle versioner af filen, højreklikkes der på filen og vælges Vejdirektoratet --> 'Skift vis/skjul dokumentversioner.
Gamle versioner vil nu blive synlige.
Under Document proporties kan man se hvornår en fil sidst er blevet opdateret.Hvis der findes en formodet egnet version, højreklikkes der på den ønskede fil, og vælges Export --> Send to Folder. Filen gemmes på C-drevet.
Nu skal den syge fil erstattes af den gamle version. Højreklik på den syge fil og vælg Proporties. Under fanen General vælges Advanced og Imort.
Find den netop gemte gamle version på C-drevet, og klik save.Nu burde filen kunne åbnes igen, og alt intelligens bør være bevaret (referencer, template drops, point controls, parametric constraints mm.)


​Genskabelse fra ProjectWise backup
Hvis der ikke findes en egen backup fil, der virker, kan man kontakte ProjectWise teamet og få dem til at hjælpe med at trække en gammel version fra ProjectWise bakcup.
De skal vide hvilken dato/klokkeslæt man ønsker en gammel version fra.
Når man har modtaget backupfilen gemmes den f.eks. på C-drevet og ovenstående procedure gennemføres.​​