Opdateret 23.04.2020

HUSK! 
Altid at aftale med GEO hvad de ønsker at modtage. Det er altid en god ide at lave en prøveaflevering på en enkel strækning.
Hvilke strækninger og hvordan deles modellerne?


Åbent land strækninger
1. Der oprettes en tom dgn (2d seed fil). Navngiv filen efter VD standard.
2. Her tilknyttes referencerne: Terræn (gøres aktivt) og trace

Herefter er du klar til optegning af geotekniske længdeprofiler


Udvidelsesstrækning
1. Der tages en kopi af tracefilen. Navngiv filen efter VD standard.
2. Her til knyttes referencerne: Terræn (gøres aktivt) og evt. korridormodel.

Nedenstående punkter er årsagen til forskellen fra åbent land på pkt. 1-2 og kan i skrivende stund ikke foregå, når traceet er en reference.
3. Det aftales med GEO om du anvender terrænkanterne fra dine korridormodeller eller om du blot anvender en offset-linje (der ligges i terræn) i x antal meters afstand fra trace.
4. Terrænkanter eller offset-linjer projiceres ind på dit trace og resultatet viser sig i det dynamisk lp view for traceet. 

dd er det aftalt, at der anvendes farve 7 (lyseblå) til venstre side og farve 5 (mørkeblå) til højre side. 
I skrivende stund kan anvendes Feature under Linear->Profiles-> "Special Ditch LR", hvor ET ændres til farverne angivet ovenfor. 
I kommende DK pakke (maj 2020) vil findes eksakte feature til brug herfor.


Optegningen af GEO_lp ved Named Boundary
Når din fil er klar, kan du følge nedenstående VIDEO
I videoens eksempel er bestilt et geoteknisk længdeprofil 1:200/1:4000 med 4 km pr. model.​​

MICROSTATION
Hjælp til når filen skal modtages i MicroStation
Det geotekniske længdeprofil kan tilknyttes som en alm reference, men med den aktuelle model (se evt. video)
Livenesting skal sættes til depth="2"
Reference skal tilknyttes som "Coincident World"
Sluk for "default" - laget, herefter kan der laves fit view
Og modellen kopieres op i tegningen.

VIGTIGT!
Filen må kun håndteres i Connect (internt i VD)​
Filen kan umiddelbart anvendes som reference i MS v8i, men bør ikke håndteres heri.
Dog kan filen åbnes i v8i hvis indstillinger sættes således at felter ikke opdateres.

​​​​​​​​​​​​​​​​​