Opdateret 24.09.2021_tjon

HUSK! 
Altid at aftale med GEO hvad de ønsker at modtage. Det er altid en god ide at lave en prøveaflevering på en enkel strækning.
Hvilke strækninger og hvordan deles modellerne?


​1. Forberedelse før optegning

1.A Åbent land strækninger

1. Der oprettes en tom dgn (2d seed fil). Navngiv filen efter VD standard.
2. Her tilknyttes referencerne: Terræn (gøres aktivt) og trace

Herefter er du klar til optegning af geotekniske længdeprofiler


1.B Udvidelsesstrækning

Ved udvidelsesstrækninger vil traceet ofte ligge i eksisterende rabat/trug/grøft, hvilket ikke er et retvisende terræn, og derfor ikke brugbart for GEO. 

Årsagen til forskellen i proceduren fra åbent land på pkt. 1-2 til udvidelsesprojekter pkt. 1-2 er, at det ikke er muligt at projicere en linje ind på længdeprofilet, hvis traceet ligger i en reference. ​

1. Der tages en kopi af tracefilen. Navngiv filen efter VD standard.
2. Her til knyttes referencerne: Terræn (gøres aktivt) og evt. korridormodel.

3. Det aftales med GEO om du anvender terrænkanterne fra dine korridormodeller eller om du blot anvender en offset-linje (der ligges i terræn) i x antal meters afstand fra trace.

4. Terrænkanter eller offset-linjer projiceres ind på dit trace og resultatet viser sig i det dynamisk lp view for traceet. 

Der anvendes følgende Feature definitions:

       - Venstre terrænkant:  Linear ->Profiles -> Profile_TerEgde_L

       - Højre terrænkant:  Linear ->Profiles -> Profile_TerEgde_R​


​2. Valg af layout

Typer og anvendelse af Annoteringsgrupper (AG)

De geotekniske længdeprofiler kan bestilles som nedenstående typer A,B og C. Gældende for både Åbent land-projekter og udvidelsesstrækninger. Se skema nedenfor vedr. hvilke indstillinger og annoteringsgrupper der skal anvendes ved de forskellige typer.

AG GEO LP TYPER.png


​3. Optegning af længdeprofil

Optegningen af GEO_lp ved Named Boundary
Når din fil er klar, kan du følge nedenstående VIDEO
I videoens eksempel er bestilt et geoteknisk længdeprofil 1:200/1:4000 med 4 km pr. model.​​

(bemærk tekst på nærværende side er nyere end video)

​4. Aflevering af længdeprofil​

1. Der laves et dynamisk geoteknisk længdeprofil

2. Der oprettes en eksportGEO-fil
​Fil indeholdende det dynamiske geotekniske længdeprofil tilknyttes som en alm reference, men med den aktuelle Profile model/de aktuelle profilemodeller (se evt. video)
Livenesting skal sættes til depth="2"
Reference skal tilknyttes som "Coincident World"
Sluk for "default" - laget, herefter kan der laves fit view
Og modellen kopieres op i tegningen.

VIGTIGT!
Filen må kun håndteres i Connect (internt i VD)​
Filen kan umiddelbart anvendes som reference i MS v8i, men bør ikke håndteres heri.
Dog kan filen åbnes i v8i hvis indstillinger sættes således at felter ikke opdateres.​

3. Der publiceres fagmodeller (.cl og .fv), der svarer overens med det udtrukne geotekniske længdeprofil.

4. Der oprettes et set
Set oprettes i GEO-mapper jfr. aftale med GEO/Ny journalstruktur (ukendt dato 2021)

Se generel vejledning til Sets i PW Brugerhjælp (link pågår)
Navn på set : "Aflevering VEJ til GEO_[dato]"

Indhold i set til GEO
Navn: "Aflevering VEJ til GEO_[dato]"
Version af tilhørende fagmodeller for centerlinje og korridor (fastlåst til version)
eksportGEO-filen tilknyttes ligeledes settet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​