Design af blødbundsoverflade

Ud fra højdekurverne som omkranser blødbundsområdet, dannes der et terræn. Dette gøres i sin egen selvstændige fil, som bliver til fagmodellen for blød bund. Højdekurverne leveres af geoteknikerne.

Blødbundsmængde - fremgangsmåde

  1. Der oprettes en blødbundsmængdefil.
    Følgende referencer tages på: Terrænmodellen af blødbund, vejkorridoren og terræn.
  2. Der laves en 2D shape rundt om det areal, der skal regnes blødbundsmængde for.
  3. Der laves et clipped terrain af blødbunden med shapen som boundary.
  4. Ved hjælp af ’analyse volume’ mellem terræn og clipped terrain beregnes volumen af blød bund.
  5. OBS vær opmærksom på, at selvom der er lavet ​en muldafrømningskomponent i templaten, så tages der ikke højde for muldafrømning med denne metode. Det er en manuel beregning at trække muldafrømningen fra blødbundsmængden.


 

 ​​​​​​​​​​​​