Alle mængder er indlejret i 3D modellen i korridoren. Mængder bliver regnet og fordelt via feature definitions.

Det er en forudsætning, at den projekterende har styr på reference modeller, som skal danne grundlag for modeller og feature definitions i projektets modeller.

Typiske reference modeller:

 • Terræn
 • Centerlinjer
 • Korridor
 • Blødbund
 • (Bygværker)

 

Feature definitions:

Feature definitions kan have forskellige volumen options, som gør at mængder bliver regne ud fra nedenstående:

 • None, ignorere ved beregninger af afgrav/påfyld mesh
 • Design, definere volumener ved ny projekteret anlæg
 • Existing, definere volumener ved eksisterende forhold
 • Substrata, definere anden underbud f.eks. Specifikt lag i udgravningen
 • Subgrade, definere ny udgravnings volumen men ikke en færdig vejkasse
 • Cut, tildeles til et afgravnings mesh, som ikke er en design komponent
 • Fill,  tildeles til et påfyldningsmesh, som ikke er en design komponent
 • Unsuitable, definere materialer som skal graves væk og ikke genanvendes


Få et overblik over hvilken  "volumen option" en feature definition er sat til:

Gå til Project Explorer --> OpenRoads Standards --> aktiv fil Feature definitions

Marker den ønske feature defintion og vælg properties

 ​Feature definitions.jpg