Alle mængder er indlejret i 3D modellen i korridoren. Mængder bliver regnet og fordelt via feature definitions.

Det er en forudsætning, at den projekterende har styr på reference modeller, som skal danne grundlag for mængdeberegningen og feature definitions i projektets modeller.

Typiske reference modeller:

 • Terræn
 • Centerlinjer
 • Korridor
 • Blødbund
 • (Bygværker)

 Feature definitions:

Feature definitions kan have forskellige volumen options, som gør at mængder bliver regnet ud fra nedenstående:

 • None: ignorerer ved beregninger af afgrav/påfyld mesh
 • Design: definerer volumener ved ny projekteret anlæg
 • Existing: definerer volumener ved eksisterende forhold
 • Substrata: definerer anden underbund f.eks. specifikt lag i udgravningen
 • Subgrade: definerer ny udgravningsvolumen men ikke en færdig vejkasse
 • Cut: tildeles et afgravningsmesh, som ikke er en design komponent
 • Fill: tildeles et påfyldningsmesh, som ikke er en design komponent
 • Unsuitable: definerer materialer som skal graves væk og ikke genanvendes


Få et overblik over hvilken "volume option" en feature definition er sat til:

Gå til Project Explorer --> OpenRoads Standards --> aktiv fil Feature definitions

Marker den ønskede feature defintion og vælg properties.

 ​Feature definitions.jpg