For at udspecificere mængder, f.eks. ved bestemte stationerings intervaller, bruges "Named boundary". Ved at bruge "Named boundary" laves der et udtræk af mængder fra den samlede model.
Forskellen på at bruge "Named boundary" og "Create cut and fill volumens" til at regne mængder er, at "Create cut and fill volumens" regner alle mængder i modellen til en samlet sum.

Med "Named boundaries" er det muligt at lave udtræk af mængder på specifikke områder f.eks. en bestemt stationering eller en bestemt side med et bestemt offset fra centerlinjen.

Der kan laves "Named boundaries" på flere forskellige måder. Den mest gængse er "Named Boundary Civil Plan", hvor længde pr. plansektion og offset fra centerlinje vælges.
Named Boundry Civil Plan.jpg 


Når der skal laves massekurve, eller output til massekruve, skal der laves "Named boundary Civil Cross Section". Her er regnemetoden den samme som hvis der var brugt end area volumen, altså:

V = (A1+A2/2)  * L​
Named boundary Civil Cross Section.jpg 

For oprettelse af "Named boundary" se video, som viser også hvordan der kan laves differerede mængder (Videoen ligger på Bentleys learn server, så du skal være logget ind som bruger):


https://learn.bentley.com/app/VideoPlayer/LinkToIndividualCourse?LearningPathID=113539&CourseId=127172&MediaID=5017550

 

NB: "Create cut and fill volumens" skal være beregnet før der laves "Named Boundaries".

 


For at få et overblik over de "Named Boundaries" der er blevet lavet, bruges "Named Boundary manager".

Named Boundary manager.jpg

​​​​​