Udtræk af rapporter gøres via "Quantities Raport By Named Boundary". 

Quantities.jpg

Rapport for samlede mængder i et projekt laves ved at lade feltet "Named Baoundary Group" stå til <None>.

Named Boundary Group.png

Ved at vælge en Named Boundary fra rulle menuen, udskrives en rapport ud fra de indstillinger som den Named Boundary er sat til.

Der er forskellige rapporter der kan tilgås. 

Rapporter.png


Alle rapporter kan eksporteres via File --> Save As til forskellige formater:

Formater.jpg

End area volumen rapporter er kun tilgængelig hvis der er levet "Named boundary Civil Cross Section".

End area.jpg