For at beregner mængder i et  anlægsprojekt med skærende veje, ramper, krydsområder mm. benyttes følgende overordnede fremgangsmåde, som vil blive beskrevet mere detaljeret under de enkelte overskrifter:

 1. Klargøring af fil​
 2. Optegning af shapes på den måde mængderne ønskes inddelt i projektet
 3. Oprettelse af Named Boundaries samt evt. inddeling i grupper
 4. Create Cut and Fill Volume
 5. Udtræk rapporter

1. Klargøring af fil
 1. Opret en tom 2D fil og navngivn den jvf. VD Standard filnavngivning
 2. Referer de nødvendige modeller ind i 2D filen. Typisk terræn og korridorfiler samt evt. centerlinjer.
 3. Gør terrænet aktivt

2. Optegning af shapes
 1. Tegn en lukket form ved brug af linjestykker, rundt om de områder, som man ønsker mængderne beregnet indenfor.​
Place Smart Line.JPG

Herunder ses et eksempel på inddeling af shapes i et projekt:
Shapes til named boundary.JPG

OBS det er vigtigt at vide, at når der regnes mængder på denne måde, så er det ALLE mængder indenfor en given shape, der bliver taget med. Dvs. hvis der er et to-planskryds, så bliver mængderne i både den overførte og underførte vej taget med indenfor shapen. Der skal derfor aldrig være overlap mellem to shapes, for så vil mængderne i overlappet figurere to steder.
Som hovedregel vil det altid være shapen for den underførte vej, der skal være gennemgående, og shapen for den overførte vej, der afbrydes. Årsagen til det er, at der som regel vil være et bygværk, som erstatter vejkassen i den overførte vej. Derfor bør der også være indsat et templatedrop som gengiver de reelle mængder for den overførte vej. Det kan f.eks. være et templatedrop udelukkende med asfaltslidlaget i udstrækningen af bygværket.


3. Oprettelse af Named Boundaries​
Når alle shapes er tegnet op, kan de laves til Named Boundaries og evt. grupperes på den måde det ønskes.
OBS det er vigtigt at shapes'ne tegnes op i samme fil som named boundaries laves i, ellers kan shapes'ne ikke vælges.

Opret Named boundaries på følgende måde:
(Se video eller følg fremgangsmåde beskrevet nedenfor)​

Værktøjet findes her: OpenRoads Modeling --> Drawing Production --> Named Boundary --> Place Named Boundary Civil Plan By Element
Named Boundary.JPG

Under 'Name' gives et navn til shapen. Under 'Group' oprettes en overskift til gruppen af shapes. Hvis hovedstrækningen er delt ind i flere shapes, kan den samlede mængde for strækningen udtrækkes ved at gruppere shapes'ne under den samme Group.

TIP det er en god ide at navngive sine shapes med et stationsinterval, idet denne metode til mængdeberegning ikke er knyttet op på centerlinjen, men udelukkende benytter shapes'ne. På den måde kan det ses hvor mængderne kommer fra i rapporterne.

Når shapes'ne er oprettede, kan de ses i oversigten 'Manage Named Boundaries', som findes ved at klikke på den lille pil under 'Named Boundary' værtøjet.
Manage Named Boundaries.JPG

Herunder er vist en video med forslag til, hvordan Named Boundaries kan inddeles i et krydsområde:

4. Create Cut Fill Volume
Nu kan der beregnes mængder for det samlede projekt.
(Se video eller følg fremgangsmåde beskrevet herunder)​
 1. ​Klik på 'Create Cut Fill Volumes' under OpenRoads Modeling --> Home --> Civil Analysis --> Create Cut Fill Volumes
 2. Vælg feature definitions til Cut og Fill og accepter
 3. Nu ses et mesh af gult for påfyldning og rødt for afgravning i 3D modellen
Create Cut Fill Volume.jpg

Cut Fill mesh.JPG

 

5. Udtræk rapporter
 1. ​Vælg 'Quantities Report By Named Boundary' Under OpenRoads Modeling --> Home --> Civil Analysis --> Quantities Report By Named Boundary
 2. Fra rullemenuen vælges Named Boundary gruppe
 3. Der bliver nu vist en rapport med mængder fra den valgte gruppe af Named Boundaries
Quantities Report By Named Boundary.JPG

I rapporten fremgår det hvilken gruppe af Named Boundaries der er valgt, samt navngivningen af de enkelte Named Boundaries under gruppen.
Vær opmærksom på, at stationeringen i rapporten ikke er retvisende, idet denne metode til at regne mængder, ikke er knyttet op på centerlinjen. 
Derfor er det godt at have navngivet sine Named Boundaries med en stationering.
Quantities Report.JPG

Gem rapporten i excel-format via Bentley Civil Raport Browser (File-->Save AS)

Formater.jpg


Ved brug af denne metoder, er det nemmere at styre mængderne. Hvis hver vej/korridor regnes hver for sig, vil det give et misvisende billede af især den samlede cut and fill volume, idet nogle mængder vil blive medtaget to gange, f.eks. i to-planskryds og i krydsområder. Det er derfor bedst at regne cut and fill volumes for alle veje/korridorer på én gang.
Ved et meget stort projekt, kan det deles ind i nogle stationsintervaller, så alle veje/korridorer indenfor et givet stationsinterval er med i mængdeberegningen​​​.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​