Versionering af filer i Vejdirektoratets ProjectWise sker automatisk, når filer sendes mellem diverse stadier i et workflow.

Når en fil oprettes i ProjectWise, får filen automatisk versionsnummer ’v01.1’. Når så filen sendes til et stadie, hvor nogen har rettigheder til at redigere den, ændres versionsnummeret til
’v01.2’ ->’v01.3’ -> ’v01.4’ osv.

Filer der sendes til stadiet ’Publiceret’ eller ’Som Udført’ får et såkaldt ’Major version’ –nummer, f.eks. ’v01’, ’v02’, ’v03’ osv.

Du kan altid se en fils nuværende versionsnummer under kolonnen 'Version' ud for hvert enkelt fil i projectWise Web eller ProjectWise Explorer.

Der oprettes en versionskopi når flg. er gældende:
  • Alle filer der sendes fra stadiet ’Publiceret’ eller ’Som Udført’ til stadiet ’Design’
  • Alle filer der sendes fra stadiet ’Foreløbig’ til stadiet ’Design’
  • Alle filer der sendes fra stadiet ’Gl. version’ til stadiet ’Design’
  • Dokumenter og Fagmodeller der sendes til stadiet ’Til behandling’
  • Dokumenter og Fagmodeller der sendes fra stadiet ’Behandlet af VD’ til stadiet ’Design’
Ønsker man at se en eller flere af de ’gamle’ versioner, kan man tænde for gamle versioner. Se 'Tænd/Sluk gamle versioner i ProjectWise Web'​

Læs desuden mere om workflow og stadier, og hvordan man sender filer mellem diverse stadier, ved at klikke på Beskrivelse af stadier og Beskrivelse af workflow.