Generelt

Vejleder PL, FPL og FA vedr. omfang af digitale ydelser

  • v. projektopstart
  • v. forberedelse af udbud

Afholder IKT-opstartsmøde ved projektopstart med:

  • rådgivere
  • entreprenører

Varetager IKT-koordineringen og kontrollen af udefra kommende digitale leverancer

Mapper leverede fagmodeller, så de kan findes af Vejdirektoratets øvrige systemer

Står til rådighed for spørgsmål vedr. de digitale leverancer

 

Internt

Foretager stikprøver af vores egne leverancer vedr.:

  • filnavne, attributter og placering på PW
  • fagmodeller mht. attributter, lagstruktur, referencer og koordinatsystem

Står til rådighed for afklaring af:

  • filplacering
  • navngivning
  • workflows

 

​​​Seneste revision: 20.12.2019​