En digital fusion mellem Bygningsstyrelsens performance test og Vejdirektoratets model for entreprisestyring

Med udgangspunkt i to cases: Statens Naturhistoriske Museum og Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet.
Følg linket og se Thomas Rysgaard​s fulde præsentation​

Performance test og digital styringsmodel_Case_SNM_SDU_SUND_05marts2020.pdf