Vejdirektoratets Best Practice


Klargøring af filer til fase 2-4

Filer kopieres over af:

 • Vejdirektoratets fagmodelansvarlige
 • Rådgivers IKT-ansvarlig for rådgiverudarbejdede fagmodeller samt baggrundsfiler

Fagmodelfiler

Filerne skal være KS’et/modtagekontrolleret og publiceret inden de kopieres over i en ny fase. Kopieres uden at medtage de bagvedliggende revisioner

​Properties:

 • ​Fanen ”Generel”: Filnavn ændres til …xx_fx.xx - hvor fx henviser til at filen nu tilhører fase 2,3 eller 4
 • Fanen ”Attributes”: Kryds af i ”Opdater attributter”
 • Filerne åbnes og ”mappes” (v. rådgiverydelser udføres det af VDs IKT-ansvarlige senest umiddelbart før publiceringen)
 • Stade ændres til ”Publiceret”

Ved Vejdirektoratets egenprojektering 

Den fagmodelansvarlige skal kopierer deres fagmodel over:

Eksist. forhold opdateres i "Udenfor Fase"

 -----------------------------------------------------------------------------------

Klargøring af filer til fase 5

Filer kopieres over af:

 • VDs faglige modelansvarlige
 • Rådgivers IKT-ansvarlig for rådgiverudarbejdede filer

Fagmodelfiler

Filer skal være KS’et/modtagekontrolleret og publiceret inden de kopieres over i fase 5. Kopieres uden at medtage de bagvedliggende revisioner

Ved store filer kan modelfilen være delt op i flere filer af hensyn til filstørrelse eller entrepriser

Properties:

 • Fanen ”Generel”: Filnavn ændres til …xx_f5.xx som henviser til at filen nu tilhører fase 5
 • Fanen ”Attributes”: Kryds af i ”Opdater attributter”
Files åbnes og ”mappes” (v. rådgiverydelser udføres det af VDs IKT-ansvarlige)

​Stade ændres til ”Publiceret”

Tegninger

Filer skal være KS’et/modtagekontrolleret og publiceret inden de kopieres over i fase 5. Kopieres uden at medtage evt. bagvedliggende revisioner

Stade ændres til ”Publiceret” 

Download af udbudspakke og upload på PW

Udføres af den overordnede IKT-ansvarlige:

 • ​Den samlede filpakke hentes på udbudsportalen og kopieres til ”0 Grundlag fra VD/ 1 Udbudsmateriale”. De omdøbes ikke, men publiceres
​----------------------------------------------------------------------------------

Arbejdsflow for modeller og ​tegninger i fase 5​

Fagmodeller:

 • Færdigvej, centerlinjer (Open Roads) arbejder udenfor fase
 • Færdigvej (Microstation) og afvanding arbejder fortsat med modellerne i fase 4/fagdata
  • Fagmodellen opdateres i fase 5/fagmodeller
 • Alle andre fagmodeller revideres i fase 5 og renses for vedhæftede filer ved publicering
 • Rådgivere skal ligeledes opdatere fagmodeller i fase 5

dgn-tegninger:

 • Når en dgn-tegningsfil skal revideres kopieres den til og revideres i fase 5

OBS!

 • Entreprenøren kan ikke se materiale i fase 5, før det er blevet publiceret
 • Vær opmærksom på sideløbende udbuds faseskift, så der refereres til de rigtige fagmodeller

​​Seneste revision 19.10.2020​​