iModel 

Alle iModels skal aktivt publiceres for at blive tilgængelige for projektteamet. Dette gøres via en ny "Named Version”. Denne aktivering foretages (pt) af VDs IKT-koordinator, efter et på projektet aftalt interval (f.eks. hver 2. mandag). Der arbejdes på at automatisere denne publicering.
Ved behov for generering og publicering udenfor aftalte interval bestilles dette hos projektets IKT-koordinator.

Automatisk genereret ”Named Version”:
Navngives: "Named Version": Version 1
Description: ”Automatisk genereret model”
 
Manuel oprettet ”Named Version”:
Versionsnummereringen fortsættes
Description: Fritekst

 

Fællesmodel

Ved projektopstart oprettes en fællesmodel med tilknyttede samlemodeller.
Ved opstart af ny fase skal samlemodellerne i fællesmodellen udskiftes med samlemodeller fra den nye fase. Vær obs på at f.eks. geotekniks modeller afsluttes i fase 3.


Struktur for fællesmodel.JPG