​​​files-1614223_640.jpgDokumentstyring

Funktionen aktions- og versionshistorik på kommunikationsplatformen fører automatisk en log og historik for alle filer. Alle projektets parter kan se denne log, og fremsøge gamle versioner.
  • For at sikrer at ingen er i tvivl, om hvilken fil der er gældende, fastholdes filnavnet, så en ny version overskriver den gamle.
  • Alle filer udvekslet via kommunikationsplatformen ProjectWise er versionsstyrede

Mappestruktur

  • ​​Den foruddefinerede mappestruktur med tilhørende metadata skal følges af alle parter.

Ændringer hertil kan kun blive foretaget efter aftale med bygherrens IKT/CAD-koordinator.

Mappestrukturen kan ses i ProjectWise brugermanual

 

Workflow

  • Filer er endeligt gældende når de befinder sig på stadiet ”Publiceret”. 
Se mere om workflows og stadier i ProjectWise Brugermanual

Versionering af filer i Vejdirektoratets ProjectWise sker automatisk, når filer sendes mellem de forskellige stadier i et workflow

 

Ændringer

  • I tekstdokumenter skal ske med ”track change” (registrerer ændringer), samt fremgå af filens attributter
  • I fagmodeller, CAD-filer og tegninger skal ændringer alene fremgå af filens attributter

Revisionsstyring af CAD - tegningsmateriale

  • Revisionsbetegnelse der skal bruges er: A, B, C osv. og skal fremgå af filens attributter

 ​

​​​​

Seneste revision: 20.12.2019​