Generelt

Al skriftlig kommunikation skal foregå digitalt, dvs. pr. mail eller gennem kommunikationsplatformen. Dokumenter der ikke er tilgængelige digitalt, skal digitaliseres.

Al udveksling og aflevering af filer sker via kommunikationsplatformen.

Aftaler, der drøftes over e-mail eller telefon, og som har juridisk bindende karakter, overføres til mødereferater, aftalesedler eller lignende og lagres på kommunikationsplatformen.

 

Mails

Alle mails på projektet skal have et entydigt projekt-ID efterfulgt af emnets tekst.

Som kontaktpersondata på mail skal afsender angive: Navn, firmanavn, firmaadresse og telefonnummer.

 

Advisering

Kommunikationsplatformen kan sættes op til at advisere brugeren, men det er den enkelte bruger, der aktivt skal abonnere på mapper/filer.

 

Filudveksling

Udveksling af alle filer skal foretages via kommunikationsplatformen.

Leverandøren skal oprette filer på denne platform og sørge for at indholdet af filerne er opdateret ved at tjekke filerne ud, indarbejde indholdet og tjekke resultatet ind.

Den seneste nye gældende revision af alle filer skal til enhver tid findes på kommunikationsplatformen.


Seneste revision: 20.12.2019

​​