Vejledning

Modtagekontrol af digitale leverancer

Der bør følge et kommenteringsark med den digitale leverance til brug for kommentering af leverancen.

Ved beskrivelser, rapporter mv. anvendes originalformater og der kommenteres direkte i filen med en generel note herom i kommenteringsarket

Ved modtagekontrol af mindre anlæg kan også anvendes et internt modtagekontrolskema​


IKT-Stikprøvekontrol

Der udføres modtagekontrol af alle digitale leverancer.

Filer kontrolleres for:

 • Om de har rette placering og navn
 • Om staderne anvendes korrekt
 • Om attributter er korrekte i forhold til filnavn og leverancepakke (kommenteringspakkenr. eller udbudsnr./entreprisenr.)

 

Fagmodeller

Kontrolleres for:

 • At der ikke er tilknyttet referencefiler
 • At attributter er korrekte i forhold til filnavn og leverancepakke (kommenteringspakkenr. eller udbudsnr./entreprisenr.)
 • Om de har rette navn – se liste for fagmodeller på modelstandarden
 • Om den er placeret i rette koordinatsystem
 • Om rette lag er anvendt
 • Fagmodellen registreres i Mapstabel – fagmodeller projekteret ”in house” registreres af den modelansvarlige


Tegninger

Kontrolleres for:

 • Om de er placeret rette sted Fagdata/”faglighed”/tegninger/pdf
 • Rette filnavn og er tegningerne udtaget i tegningsnummersystemet
 • Om attributter er korrekt i forhold til filnavn. (hænger sammen med tegningsnummersystemet)

Tegningerne må gerne have udfyldt ”Description” da det forklarer, hvad tegningen indeholder​

 

Anvendes der ikke et kommenteringsark (modtagekontrolskema) kan der afrapporteres vha. IKT kontrolliste - Fagmodeller


Links:Seneste revision: 23-09-2020​
​​​​​