Billede2.pngDe underliggende sider angiver Vejdirektoratets værktøjer, specifikationer og instruktioner, som udgør de fælles retningslinjer, der tilsammen danner rammerne for et digitalt samarbejde.

Til hvem?

Siden henvender sig til samtlige parter på en opgave eller et projekt, hvor der udveksles data af den ene eller anden art. Den bliver løbende udbygget med yderligere værktøjer og instruktioner.


Hvad er IKT?

Informations og Kommunikations Teknologi handler om, hvilken data vi udveksler, og hvordan vi gør det.


Hvorfor?

Ved at stille krav til hvilken data vi ønsker og hvordan, bliver det muligt at genbruge data på tværs af projekterings- og anlægsfaserne samt Vejdirektoratets mange systemer så som Vejkort og Vejman.

Igennem et anlægs levetid kan vi bygge videre på disse data og berige med yderligere data til brug i den daglige drift og ved senere ombygninger.


Hvornår?

Det starter hos bestilleren af en opgave, der sætter rammerne, som alle bidragsydere følger gennem den pågældende fase.


Hvordan?

En IKT-specifikation sætter rammerne for IKT-arbejdet​ sammen med vores standarder, som du finder links til her på siden.


Support og feedback: Rikke Storgård Nordmann rcn@vd.dk ​

​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​