Udklip.JPGVejdirektoratet og Banedanmarks definerer de begreber, der bruges i IKT-specifikationerne i en ​​fælles

Seneste revision: 20.12.2019​