checklist-2077020_1280.jpg
Formålet med IKT-specifikationerne

  • ​At understøtte udarbejdelsen af IKT-specifikationer som aftalegrundlag mellem anlægsbranchens parter
  • At sikre, at udarbejdelsen af IKT-specifikationer kan foregå uanset størrelse af anlæg og udbudsform samt det IKT-tekniske niveau hos bygherren
  • At sikre, at alle tilvalgte IKT-ydelser og tilhørende leverancer er specificerede ved aftaleindgåelse

Dokumentet definerer de specifikke IKT-krav og -forhold ved det enkelte projekt mellem de enkelte parter af en kontrakt. Dokumentet er derfor at betragte som en del af et aftalegrundlag. Det faglige indhold af ydelserne defineres i fagbeskrivelserne med undtagelse af fagmodellerne​


Indeholder en kolonne med ​fast tekst, som er resultatet af BIMinfra-samarbejdet​ mellem Vejdirektoratet og Banedanmark samt den øvrige anlægssektor. Denne tekst er fælles med Banedanmarks IKT-specifikationer. Specifikationernes anden kolonne indeholder specifikationer der er specifike for Vejdirektoratet og tilpasses det pågældende udbud
Seneste revision: 21.12.2020​
​​