Generelt
For instruktioner vedr. levering af som-udført-materiale​ henvises der til Vejdirektoratets kvalitetsledelsessystem​

For bygværker
Ved endelig aflevering kopieres og navngives dokumentationen i henhold til Danbros Arkivinstruks


Seneste revision: 05.08.2021​