Udviklingsniveau​er knytter sig til den gamle modelstandard

Udviklingsniveau 2

Skitse af løsningsforslaget indeholder vejens hovedelementer, dvs. et overordnet design af vejen såsom korridoren, de forskellige linjeføringsforslag, eksisterende bygninger, bygværker og bassiner i 2D. Generelt afspejler modeller med udviklingsniveau 2 kun de grundlæggende krav til projektering af en vej.

 

Udviklingsniveau 3

Indeholder geometri for linjeføringer, som fremstår med en rimelig tolerance. Bygværker og bassiner er repræsenteret med en simpel ydre geometri. Modellen beskriver den overordnede geometri, og der kan foretages mængdeudtræk for jord.

Ved 3D modeller med Udviklingsniveau 3 skal det være muligt at lave udtræk til tegningsproduktion.

 

Udviklingsniveau 4

Modellen repræsenterer en detaljeret undersøgelse, hvor de kritiske detailpunkter er fastlagt. Modellen udgør grundlaget for detailprojektering. Det skal være muligt at lave prisoverslag for projektet ud fra 3D modellen, og der er indikeret den ydre geometri på bygværker og bassiner.

Grundet forskellige udbudsformer vil grundlaget for udbud til totalentrepriser være lavet på baggrund af modeller med udviklingsniveau 4. I dette tilfælde vil udbudsmaterialet indeholde 3D modeller med ydregeometri og tegningsmateriale, som er udtræk fra disse 3D modeller. Entreprenøren har selv ansvaret for at bringe modellerne til udviklingsniveau 5.

Ved 3D modeller med udviklingsniveau 4, skal det være muligt at lave udtræk til tegninger.

 

Udviklingsniveau 5

Modellen specificerer detailprojektering af anlægget, og der kan udtrækkes eksakte mængder og foretages produktionsplanlægning ud fra modellen. Al geometri er færdiggjort, og 3D modeller er klar til at blive anvendt til afsætningsdata, mængdeudtræk og tegninger. Bygværksmodeller har et detaljeringsniveau, så de kan bruges til 3. partskontrol. Af 3D modeller med udviklingsniveau 5 skal der kunne laves bygherreoverslag til et kommende udbud.

Ved 3D modeller med udviklingsniveau 5 skal det være muligt at lave udtræk til tegningsproduktion.

Ved "som udført" skal modellen være en kopi af udviklingsniveau 5 med tilføjelse af de ændringer, der er sket under udførelsen.


Læs mere her for en uddybende beskrivelse af Fagmodellens udviklingsniveauer og anvendelsesmulighederSeneste revision: 21.02.2020​