Oversigt over særlige systemer anvendt under anlæg og til aflevering af "som udført"

​​​

System

Leverance og aktivitet

Systemets anvendelse

Systemejer

JobManager

For FE/HE

Indrapportering af udførte mængder, ekstraarbejder

For totalentrepriser

Afregning af ekstraarbejder skal inddateres i JobManager.

Afregningssystem, der administreres af bygherren

Vejdirektoratet

MikeUrban

Eksist. projektfil opdateres og afleveres på ProjectWise.

Eksist. MikeUrban-fil opdateres og afleveres på ProjectWise

Leverandøren

PAVEMAN

Kontroldata
Indtastning af asfaltspecifikationer, asfaltanalyser og komprimeringsresultater

Kvalitetsdokumentationssystem for varmblandet asfalt

Vejdirektoratet

Skilte-app

Registrering af udstyr samt egenskaber og klarmelding

Til registrering og dokumentation, samt til klarmelding og færdigmelding af vejudstyr (skilte, autoværn, hegn, kantpæle). Der angives fx stander/mastetype, fundamenttype og dimension mv.

Vejdirektoratet

WebJord

Indtastning af kontroldokumentation for ubundne materialer

Til registrering og dokumentation, samt til klarmelding og færdigmelding af jord- bundsikrings- og stabilgrusarbejder

Vejdirektoratet

WebVand

Afvandingsdata skal indtastes

Til registrering og dokumentation, samt til klarmelding og færdigmelding af afvandingsanlæg

Vejdirektoratet

VejlysWeb

Vejbelysning skal registreres i VejlysWeb

VejlysWeb er et forvaltningssystem, der bruges af kommuner, stat og elselskaber til at administrere gade- og vejbelysningen i et givent område. VejlysWeb giver adgang til en database indeholdende information om: Master, armaturer, udgifter/budget, arkiv/ måleaflæsninger

Vejdirektoratet

Seneste revision: 30.06.2020
​​