Oversigt over særlige systemer anvendt i forbindelse med projektering​

System

Leverance og aktivitet

Systemets anvendelse

Licensejer

Webtilbud

Tilbudslister udarbejdes i Webtilbud.

Webtilbud er et webbaseret tilbudslistesystem.

Systemet indeholder tilbudsliste (TBL) og tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) for alle typer hoved- og fagentrepriser.

Vejdirektoratet

MikeUrban

Simulerer den hydrauliske belastning.

Der skal afleveres en MikeUrban-fil, som beskriver den hydrauliske belastning på projektet​

Til beregning af stuvning og kapacitet inden afvandingsprojektet anlægges.

Leverandøren

Dankap *

Beregninger (notater) afleveres løbende i forbindelse med de enkelte projekter.

Beregning af trafikkens kapacitetsudnyttelse, forsinkelse og kølængde på f.eks. ramper med simple input.

Vejdirektoratet

VISUM *

De digitale vejmidter overføres til VISUM.

Simuleringer (notater) afleveres løbende i forbindelse med de enkelte projekter.

Software til trafikanalyser, prognoser og GIS-baseret datahåndtering med en række indbyggede værktøjer til kontrol og editering af store netværk. I VISUM defineres strækningers hastigheder og antal spor, samt svingbaner og svingbevægelser i kryds.

Leverandøren

VISSIM *

Signalplaner, stoplinjer, ruter, vigepligter indlægges.

Simuleringer (notater) afleveres løbende i forbindelse med de enkelte projekter.

PTV Vissim er en del af PTV Vision Traffic Suite, som også omfatter PTV Visum (trafikanalyse og prognoser) og PTV Vistro (signaloptimering og trafikpåvirkning). Oplysninger fra VISUM kan overføres til VISSIM.

VISSIM giver et billede, af hvordan trafikken afvikles under de givne forudsætninger. Ændres der i designet skal der en ny VISSIM beregning til.

Leverandøren

* Fase 1 og 2.

  Fase 4 kun v. ændring af forudsætninger eller manglende beregning i fase 1 & 2 særligt f. tilslutningsanlæg & signalregulering

​​​​​

Seneste revision: 20.12.2019​