Bruttooversigt over særlige systemer anvendt under Driftsudbud 2021 angives i skemaform nedenfor.

Skeamet er under revision og kan for Vejdirektoratets medarbejdere tilgåes i 360.
I forbindelse med udbuddet vil det bliver lagt offentligt ud her nedenunder

​​​

System

Systemets anvendelse

​Dokumentation ifa. henvisning el. link​ Programlink og
 brugeroprettelse
tilstilles før opstart
Kursus tilbydes før opstart Offentligt programlink

"Indberetningsapp”

(Er under udvikling. Forventes ibrugtaget 2021)

Ajorføringsapp som anvendes til registrering af udført arbejde
​​

​X


​X


​nej
​Anlægsportefølje for signalanlæg i VD ​Googlekort som viser alle Vejdirektoratets signalanlægs geografiske placering. Indeholder information, om de enkelte anlægs serviceniveau, styreapparatstype, overvågningssystem samt hvem, der drifter og vedligeholder henholdsvis ydre signaludstyr og styreapparater. 
Let tilgængeligt, kræver ingen introduktion at benytte. Kan tilgås fra pc, smartphone eller tablet. Benyttes også af Trafikcentret.
​nej
​X
X
nej
​BVT-Light ​Nødstyringssystem, der anvendes til manuel styring af tavlevisning og som backup for SRO-systemer, hvis disse svigter eller hvis datanetværkskommunikation afbrydes mellem marksystemer og de ordinære centrale systemer. Ret simpelt og enkelt system, der kan anvendes både fra centralt hold fx Trafikcentret men også helt lokalt fra en bærbar pc ved opkobling ude på en TL-strækning.

​IKT-B-ME-TL-01Brugervejledning-til-BVTLight-20201010
 
 
X
 
 
X
 
 
nej
​Capmon (ME-TL)
Capmon (ME-BY)​
​Cibos​ v. ME-YS  ​​ITS Tekniks overvågningssystem til fjernovervågning af signalanlæg.
Via systemet er det muligt at kontrollere den aktuelle driftstilstand i et signalanlæg, herunder om der er fejl på signalanlæggets elementer som f.eks. overbrændte lamper og defekte detektorer.
Systemet indeholder en log, så det er muligt at se og søge i tidligere hændelser i signalanlægget.
Det er endvidere muligt at lave en online visualisering af, hvordan et signalanlæg aktuelt kører, dvs. aktuel signalgruppeplan og belægning på detektorer.
​Cibos v. ME-TL ​Overvågning af driftstilstanden for fartvisere af fabrikat ITS Teknik
​Citrix
​City Touch ​CityTouch giver et fuldt overblik samt kontrol over byens smarte belysning fra et centralt dashboard, hvor det også er muligt, at fjernovervåge de enkelte belysningspunkter, samt indstille tid og lysniveauer efter behov. Kryptering af data og to-faktor godkendelse sikrer blandt andet, at softwaren opfylder de mest krævende sikkerhedsstandarder.
​Cloud​ ​​Cloud er Swarcos web baserede overvågningssystem til fjernovervågning af signalanlæg.
Via systemet er det muligt at kontrollere den aktuelle overordnede driftstilstand i et signalanlæg, herunder om der er fejl på signalanlæggets elementer som f.eks. overbrændte lamper og defekte detektorer.
Systemet indeholder en log, så det er muligt at se og søge i tidligere hændelser i signalanlægget. Det er endvidere muligt at lave en online visualisering af, hvordan et signalanlæg aktuelt kører, dvs. aktuel signalgruppeplan og belægning på detektorer. 
​Danbro Web ​Udstiller data om alle VDs bygværker
​DOC/DOS ​En løsning der er udviklet for kommunikationen mellem udstyr i marken og ind mod de centrale systemer.
​DriftWeb / Giv et praj ​Borgerindberetningssystem som giver borgeren mulighed for at indberette fejl og mangler på vores vejnet
​DynDB ​DynDB (Dynamisk Database) er realtidsdatabase for trafikdata, som samles fra alle trafikledelsessystemer (MS), samt indkøbte GPS-data.
​GateManager ​Management system i forbindelse med drift, overvågning og back up, af kommunikations enheder til teleopkoblede kameraer.


Seneste revision: 14-01-2021​
​​​