Oversigt over særlige systemer anvendt i forbindelse med indhentning af informationer om eksisterende forhold
 

System

Leverance og aktivitet

Systemets anvendelse

Systemejer

Vejvand

Indhentning af oplysninger om eksisterende forhold.

Til projektering af brønde og ledninger.

Vejdirektoratet

LER

Udtræk af ledningsoplysninger.

Ledningsejerregistret indeholder oplysninger om forsyningsledninger og ledningsejere af nedgravede forsyningsledninger.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

DANBRO​

Rekvirering af oplysninger om eksist. brobygværker.

Et system til forvaltning af broer og andre bygværker på vejnettet.

Indeholder oplysninger om broernes tilstand, reparationsbehov, økonomiske behov samt prioritering af reparation- og vedligeholdsarbejderne over en længere tidsperiode.

Vejdirektoratet

TegningsArkiv

Adgang til oplysninger om eksisterende forhold

Tegningsarkiv indeholdende som udført-tegninger for statsvejnettet

Vejdirektoratet

Vejkort

Indhentning af oplysninger om eksisterende forhold

Vejkort er Vejdirektoratets WebGIS hvori der udstilles forskellige geodata. Det er muligt at sammenstille de forskellige geodata fra Vejdirektoratet med dem fra andre offentlige myndigheder.

Vejdirektoratet

VejlysWeb

Indhentning af oplysninger om eksisterende vejbelysning

Et forvaltningssystem, der bruges af VD og enkelte kommuner til at administrere vejbelysningen.

Vejdirektoratet

​​

Seneste revision: 20.12.2019​