​Til brug for modtagekontrol på alle former for digitale ydelser kan anvendes et kommenteringsark

Arket fungerer både som en samlet oversigt, over det materiale der indstilles til aflevering, og til at give et samlet overblik over de bemærkninger, der er til det indstillede materiale og status på samme

Det er leverandøren, der udfylder arket i forbindelse med leverancens indstilling til aflevering
Herefter er det et fælles styrringsdokument der samler kommenteringen, historikken samt status på de enkelte kommeteringer
​Kommenteringsarket​ er en del af VDs Kvalitetsledelsessystem​Seneste revision: 20.12.2019​