10098113.547f86429afc2.pngProjectWise er en kommunikationsplatform til udarbejdelse, deling og håndtering af filer. 

Vejdirektoratet arbejder direkte i ProjectWise, som bruges til projektsamarbejde interne og eksterne imellem.

Alle projektfiler med udtagelse af filer indeholdende økonomi eller særlige personfølsomme oplysninger udveksles via ProjectWise, og der anvendes workflows til indstilling og godkendelse af filer.


Installerin​​​​g af ProjectWise 

Der tilbydes en fuld installationspakke - og en "add-on", til dig der allerede har ProjectWise installeret, men mangler adgang til Vejdirektoratets datasource.
Oprettelse af ekstern bruger

Anmodning sendes til projektlederen for det projekt, der skal arbejdes på.
Projektlederen godkender og videresender til en
For at en ekstern kan oprettes, kræves flg. oplysninger om brugeren: 
  • Fulde navn
  • Firmanavn
  • E-mail adresse
  • Projektnummer - Evt. entreprisenummer
  • Rolle på projektet (Rådgiver for Vejdirektoratet eller Entreprenør)
Brugermanual

For nærmere vejledning og beskrivelse af procedurer se ProjectWise's brugermanualSeneste revision: 17.04.2020