​Oversigt over særlige systemer anvendt ved udarbejdelse af ”Som udført”

System

Leverance og aktivitet

Systemets anvendelse

Licensejer

MikeUrban

Eksist. projektfil opdateres og afleveres på ProjectWise.

Eksist. MikeUrban-fil opdateres og afleveres på ProjectWise​

Leverandøren

VejlysWeb

Vejbelysning skal registreres i VejlysWeb

VejlysWeb er et forvaltningssystem, der bruges af kommuner, stat og elselskaber til at administrere gade- og vejbelysningen i et givent område. VejlysWeb giver adgang til en database indeholdende information om: Master, armaturer, udgifter/budget, arkiv/ måleaflæsninger.

Vejdirektoratet

Skilte-app

Registrering af udstyr samt egenskaber og klarmelding.

Til registrering og dokumentation, samt til klarmelding og færdigmelding af vejudstyr (skilte, autoværn, hegn, kantpæle). Der angives fx stander/mastetype, fundamenttype og dimension mv.

Vejdirektoratet

​​

Seneste revision: 20.12.2019​