En nærmere beskrivelse af strukturen se:


Til brug for indlevering af data til udstillingsbrug anvendes:

Digital VVM Paradigme - Skema til data​modtagelse

 
Seneste revision: 17.01.2020​​​