Description:

This model type defines the geometry of the minor structure. The minor structure model is the general definition for:

  • Fauna underpasses (Pipes)
  • Supporting walls
  • Waterproof troughs 
  • Small underpasses for waterways
  • Other minor structures

For drainage around these structures see section “Drainage”


Usage:

The model is used to place and build the minor structure.

​​ ​​​​​​​​​​​​

LOD 100

LOD 200

LOD 300

LOD 325

LOD 400

LOG 100

LOG 200

LOG 300

LOG 325

LOG 4002D model of the structure. Model includes reference lines.

 

 
3D model of the generic placeholder of the structure. Model includes reference lines.

 

 

3D model of the correct outer geometry of the structure. Model includes reference lines
.

 3D model of the correct detailed outer geometry of the structure. Model includes reference lines. The model must include the hidden geometry such as foundations, piles, ground anchors and similar
.

 


C
oncrete structures is modelled to include all reinforcement and finishes.

Steel structures is modelled to include correct ​production lengths, bolts, all holes in the structure and joints.

Model must includes reference lines.

LOI 100

LOI 200

LOI 300

LOI 325

LOI 400


DDA Layers

Geometrical parameters


DDA Layers

Geometrical parameters

 

Pending

 

 

Pending

 

 

Pending

 

 ​​​​​​

Naming of layers:

The providing of data shall take place in accordance with the names of layers mentioned below:​​

 

 Minor structures

 
  
  
  
Beton, interimInterim betonTB_I_---_Beton
Stål, interimInterim stålTB_I_---_Staal
Konstruktion - Ydre skalKonstruktionens ydre skal (laget bruges kun, hvis der ikke skal laves detaljerede tegninger af konstruktionen)TB_K_---_-----
AnkerAnkerTB_K_---_Anker
Anker - detaljeDetalje af ankerTB_K_---_Anker_D
ArmeringArmeringTB_K_---_Arm--
Armering, ekstraEkstra armeringTB_K_---_Arm--_Ekstra
Armering, skjultSkjult armering (gemt bag anden del)TB_K_---_Arm--_G
BelægningAsfaltbelægning på vej/konstruktionTB_K_---_Belag
BetonBetonTB_K_---_Beton
Beton, skjultSkjult beton (gemt bag anden del)TB_K_---_Beton_G
BjælkeBjælke, uspecificeretTB_K_BJL_-----
Bjælke, armeringArmering i bjælkeTB_K_BJL_Arm--
Bjælke, ekstra armeringEkstra armering i bjælkeTB_K_BJL_Arm--_Ekstra
Bjælke, belægningBelægning på bjælkeTB_K_BJL_Belag
Bjælke, betonBetonbjælkeTB_K_BJL_Beton
Bjælke, elementElement bjælkeTB_K_BJL_Elem-
Bjælke, fugeFuger i bjælkeTB_K_BJL_Fuge-
Bjælke, skjultSkjult bjælke (gemt bag anden del)TB_K_BJL_-----_G
Bjælke, opstaltOpstalt af bjælkeTB_K_BJL_-----_Op
Bjælke, støbeskelStøbeskel i bjælkeTB_K_BJL_SSkel
Bjælke, stålStålbjælkeTB_K_BJL_Staal
BrofugeBrofugeTB_K_---_BrFug
Centerlinje for konstruktionCenterlinje for konstruktionTB_K_---_CL---
ElementElementTB_K_---_Elem-
Element, skjultSkjult element (gemt bag anden del)TB_K_---_Elem-_G
Forspændt kabelForspændt kabelTB_K_---_FsKbl
DilatationsfugeDilatationsfugeTB_K_---_Fuge-
FundamentFundament, uspecificeretTB_K_Fun_-----
Fundament, armeringArmering i fundamentTB_K_FUN_Arm--
Fundament, ekstra armeringEkstra armering i fundamentTB_K_FUN_Arm--_Ekstra
Fundament, armering skjultSkjult armering i fundament (gemt bage anden del)TB_K_FUN_Arm--_G
Fundament, belægningBelægning på fundamentTB_K_FUN_Belag
Fundament, betonFundament i betonTB_K_FUN_Beton
Fundament, beton skjultSkjult betonfundament (gemt bag anden del)TB_K_FUN_Beton_G
Fundament, centerlinjeCenterlinje for fundamentTB_K_FUN_CL--
Fundament, elementElement fundamentTB_K_FUN_Elem-
Fundament, element skjultSkjult element fundament (gemt bag anden del)TB_K_FUN_Elem-_G
Fundament, fugeFuger i fundamentTB_K_FUN_Fuge-
Fundament, skjultSkjult fundament (gemt bag anden del)TB_K_FUN_-----_G
Fundament, indstøbningIndstøbning af fundamentTB_K_FUN_InStb
Fundament, opstaltOpstalt af fundamentTB_K_FUN_-----_Op
Fundament, renselagFundament for renselagTB_K_FUN_RensL
Fundament, støbeskelStøbeskel i fundamentTB_K_FUN_SSkel
InstøbningIndstøbningTB_K_---_InStb
Fugtisolering / MembranFugtisolering / MembranTB_K_---_Isol-
LejeLejeTB_K_---_Leje-
PælPæl, uspecificeretTB_K_PAL_-----
Pæl, armering Armering i pælTB_K_PAL_Arm--
Pæl, ekstra armeringEkstra armering i pælTB_K_PAL_Arm--_Ekstra
Pæl, armering skjultSkjult armering i pæl (gemt bag anden del)TB_K_PAL_Arm--_G
Pæl, belægningBelæg på pælTB_K_PAL_Belag
Pæl, betonBetonpælTB_K_PAL_Beton
Pæl, beton skjultSkjult betonpæl (gemt bag anden del)TB_K_PAL_Beton_G
Pæl, centerlinjeCenterlinje for pælTB_K_PAL_CL---
Pæl, elementElement pælTB_K_PAL_Elem-
Pæl, fugeFuger i pælTB_K_PAL_Fuge-
Pæl, skjultSkjult pæl (gemt bag anden del)TB_K_PAL_-----_G
Pæl, opstaltOpstalt af pælTB_K_PAL_-----_Op
Pæl, støbeskelStøbeskel i pælTB_K_PAL_SSkel
Pæl, stålStålpælTB_K_PAL_Staal
Pæl, stål skjultSkjult stålpæl (gemt bag anden del)TB_K_PAL_Staal_G
PladePlade, uspecificeretTB_K_PLA_-----
Plade, armeringArmering i pladeTB_K_PLA_Arm--
Plade, ekstra armeringEkstra armering i pladeTB_K_PLA_Arm--_Ekstra
Plade, armering skjultSkjult armering i pladeTB_K_PLA_Arm--_G
Plade, belægningBelægning på pladeTB_K_PLA_Belag
Plade, betonBetonpladeTB_K_PLA_Beton
Plade, beton skjultSkjult betonplade (gemt bag anden del)TB_K_PLA_Beton_G
Plade, centerlinjeCenterlinje for pladeTB_K_PLA_CL---
Plade, elementElement pladeTB_K_PLA_Elem-
Plade, element skjultSkjult element pladeTB_K_PLA_Elem-_G
Plade, foringsrørForingsrør pladeTB_K_PLA_FoRor
Plade, foringsrør signaturSignatur for foringsrør pladeTB_K_PLA_FoRor_Sg
Plade, fretteringFrettering pladeTB_K_PLA_Frett
Plade, forspændt kabelForspændt kabel pladeTB_K_PLA_FsKbl
Plade, forspændt kabel forankringForankring af forspændt kabel pladeTB_K_PLA_FsKbl_FAnk
Plade, forspændt kabel kabelstolKabelstol til forspændt kabel pladeTB_K_PLA_FsKbl_KblSt
Plade, forspændt kabel signaturSignatur for forspændt kabel pladeTB_K_PLA_FsKbl_Sg
Plade, fugeFuger i pladeTB_K_PLA_Fuge-
Plade, skjultSkjult plade (gemt bag anden del)TB_K_PLA_-----_G
Plade, indstøbningIndstøbning af pladeTB_K_PLA_InStb
Plade, opstaltOpstalt af pladeTB_K_PLA_-----_Op
Plade, sætningspladeSætningspladeTB_K_PLA_SatPl
Plade, skjult sætningspladeSkjult sætningsplade (gemt bag anden del)TB_K_PLA_SatPl_G
Plade, støbeskelStøbeskel i pladeTB_K_PLA_SSkel
Plade, stålStålpladeTB_K_PLA_Staal
RenselagRenselagTB_K_---_RensL
SøjleSøjle, uspecificeretTB_K_SJL_-----
Søjle, armeringArmering i søjleTB_K_SJL_Arm--
Søjle, ekstra armeringEkstra armering i søjleTB_K_SJL_Arm--_Ekstra
Søjle, armering skjultSkjult armering i søjleTB_K_SJL_Arm--_G
Søjle, belægningBelægning på søjleTB_K_SJL_Belag
Søjle, betonBetonsøjleTB_K_SJL_Beton
Søjle, beton skjultSkjult betonsøjle (gemt bag anden del)TB_K_SJL_Beton_G
Søjle, centerlinjeCenterlinje for søjleTB_K_SJL_CL---
Søjle, elementElement søjleTB_K_SJL_Elem-
Søjle, element skjultSkjult element søjle (gemt bag anden del)TB_K_SJL_Elem-_G
Søjle, fugeFuger i søjleTB_K_SJL_Fuge-
Søjle, skjultSkjult søjle (gemt bag anden del)TB_K_SJL_-----_G
Søjle, indstøbningIndstøbning søjleTB_K_SJL_InStb
Søjle, opstaltOpstalt af søjleTB_K_SJL_-----_Op
Søjle, støbeskelStøbeskel i søjleTB_K_SJL_SSkel
Søjle, stålStålsøjleTB_K_SJL_Staal
SpunsSpunsTB_K_---_Spuns
Spuns, detaljeretDetaljeret spunsTB_K_---_Spuns_Det
Spuns, detaljeret skjultDetaljeret skjult spuns (gemt bage anden del)TB_K_---_Spuns_DetG
StøbeskelStøbeskelTB_K_---_SSkel
StålStålTB_K_---_Staal
VægVæg, uspecificeretTB_K_VAG_-----
Væg, armeringArmering i vægTB_K_VAG_Arm--
Væg, ekstra armeringEkstra armering i vægTB_K_VAG_Arm--_Ekstra
Væg, armering skjultSkjult armering i væg (gemt bag anden del)TB_K_VAG_Arm--G
Væg, belægningBelægning på vægTB_K_VAG_Belag
Væg, betonBetonvægTB_K_VAG_Beton
Væg, beton skjultSkjult betonvæg (gemt bag anden del)TB_K_VAG_Beton_G
Væg, centerlinjeCenterlinje for vægTB_K_VAG_CL---
Væg, elementElement vægTB_K_VAG_Elem-
Væg, element skjultSkjult element væg (gemt bag anden del)TB_K_VAG_Elem-_G
Væg, fugeFuger i vægTB_K_VAG_Fuge-
Væg, skjultSkjult væg (gemt bag anden del)TB_K_VAG_-----_G
Væg, indstøbningInstøbning af vægTB_K_VAG_InStb
Væg, opstaltOpstalt af vægTB_K_VAG_-----_Op
Væg, spunsSpunsvægTB_K_VAG_Spuns
Væg, spuns centerlinjeCenterlinje for spunsvægTB_K_VAG_Spuns_CL
Væg, spuns skjultSkjult spunsvæg (gemt bag anden del)TB_K_VAG_Spuns_G
Væg, støbeskelStøbeskel i vægTB_K_VAG_SSkel
Væg, stålStålvægTB_K_VAG_Staal
Væg, strækStræk vægTB_K_VAG_Strak
Væg, stræk ophængOphæng stræk vægTB_K_VAG_Strak_Ophang
Væg, stræk stålStål stræk vægTB_K_VAG_Strak_Staal
Væg, stræk træTræ stræk vægTB_K_VAG_Strak_Trae
VederlagVederlag, uspecificeretTB_K_VED_-----
Vederlag, armeringArmering i vederlagTB_K_VED_Arm--
Vederlag, ekstra armeringEkstra armering i vederlagTB_K_VED_Arm--_Ekstra
Vederlag, armering skjultSkjult armering i vederlag (gemt bag anden del)TB_K_VED_Arm--_G
Vederlag, belægningBelægning på vederlagTB_K_VED_Belag
Vederlag, betonBetonvederlagTB_K_VED_Beton
Vederlag, beton skjultSkjult betonvederlag (gemt bag anden del)TB_K_VED_Beton_G
Vederlag, centerlinjeCenterlinje for vederlagTB_K_VED_CL---
Vederlag, elementElement vederlagTB_K_VED_Elem-
Vederlag, element skjultSkjult element vederlag (gemt bag anden del)TB_K_VED_Elem-_G
Vederlag, fugeFuger i vederlagTB_K_VED_Fuge-
Vederlag, skjultSkjult vederlag (gemt bag anden del)TB_K_VED_-----_G
Vederlag, indstøbningIndstøbning af vederlagTB_K_VED_InStb
Vederlag, opstaltOpstalt af vederlagTB_K_VED_-----_Op
Vederlag, støbeskelStøbeskel i vederlagTB_K_VED_SSkel
Vederlag, stålStålvederlagTB_K_VED_Staal
AfvandingAfvanding, uspecificeretTB_K_VND_-----
Afvandning, brøndIndstøbt brønd i konstruktionTB_K_VND_Bron-
Afvanding, drænDræn til afvandingTB_K_VND_Draen
Afvanding, ledningAfvandingsledningTB_K_VND_Ledn-
Afvanding, nedløbsbrøndNedløbsbrønd ved konstruktionens enderTB_K_VND_NBrnd
Tekst, diverseDiverse tekstTB_-_---_Tekst
Udstyr, uspecificeretUspecificeret udstyrTB_U_APT_-----
Autoværn, vejVejautoværnTB_U_APT_AutoV
Autoværn, fundamentFundament for autoværnTB_U_APT_AutoV_Fund
Autoværn, broBroautoværnTB_U_APT_BAutV
FliseFliseTB_U_APT_Flise
HegnHegnTB_U_APT_HgnGr
KabelkasseKabelkasseTB_U_APT_KblKs
MastMastTB_U_APT_Mast-
RækværkRækværkTB_U_APT_RakVk
SkærmtagSkærmtagTB_U_APT_SkTag
SporSporTB_U_APT_Spor-
Spor, skjultSkjult spor (gemt bag anden del)TB_U_APT_Spor-_G
StøjskærmStøjskærmTB_U_APT_SSkrm
SkråningAlle skråningslinjer samles på dette lag (med untagelse af skråningssignatur)TV_G_TLS_Skr--
Beton, skraveringSkravering af areal til betonTX_A_MAT_Beton
SkråningssignaturSignatur for skråningTX_G_INF_SkrSg
VejVej (som et enkelt objekt)TX_-_OBJ_Vej--
Vej, overførtVej (som et enkelt objekt) ført over konstruktionTX_-_OBJ_Vej--_OF
Vej, underførtVej (som et enkelt objekt) ført under konstruktionTX_-_OBJ_Vej--_UF
TerrænTerræn der snittes iTX_P_---_Teran

​​